RSS Reset
22

Oppo R7 plus

Phiên bản: R7plusfEX_11_160612 Dung lượng: 1.3G Ngày phát hành: 2016-07-07 1. Nâng cáo tính ổn định của hệ thống. 2. Thêm chức năng quét virus. 3. Giải quyết vấn đề báo thức không reo. 4. Tối ưu...