RSS Reset
22

Oppo R1k

Phiên bản: QCOM8928_11.A.12_INT_012_151030 Dung lượng: 752MB Ngày phát hành: 2015-10-30 1.Thêm tính năng dọn dẹp buổi sáng. 2. Tối ưu hóa cơ chế bộ nhớ, nâng cao tốc độ phục hồi bộ nhớ. QCOM8928_11_A.06_INT_150105_OTA_006_all.zip QCOM8928_11_A.06_INT_150105_OTA_006_all_2.zip QCOM8928_11_A.10_INT_150322_OTA_010_all.zip QCOM8928_11_A.11_INT_150722_OTA_011_all.zip QCOM8928_11_A.12_INT_151030_OTA_012_all.zip