RSS Reset
tải xuống

Oppo F1

Phiên bản: F1wEX_11_160622 Dung lượng: 1.3G Ngày phát hành: 2016-07-04 1. Tối ưu hóa chất lượng cuộc gọi. 2. Tối ưu hóa vấn đề hao pin,nâng cao tính ổn định của hệ thống. F1EX_11_OTA_002_all_201601170010.zip F1EX_11_OTA_005_all_201601281753.zip F1EX_11_OTA_007_all_201602261100.zip F1EX_11_OTA_009_all_201603221513.zip F1EX_11_OTA_010_all_201605070210.zip F1EX_11_OTA_889_all_201605261812.zip F1EX_11_OTA_891_all_201606221750.zip DOWNLOAD...