RSS Reset
22

Oppo Joy 3 (4G – 16G) – A11w

Phiên bản: A11wEX_11.A.11_INT_011_160423 ( Dùng chung cho bộ nhớ 4GB &16GB) Dung lượng: 892MB Ngày phát hành: 2016-04-27 1. Thêm chức năng quét virus. 2. Nâng cap tỷ lệ thành công của tính năng chạm 2 lần...