RSS Reset

SM-N910A

  N910A – Galaxy Note 4 Firmware N910AUCS2DOI4_N910AATT2DOI4_US AT&T Android 5.1.1_4file firmware AP_N910AUCS2DOI4_CL5613584_QB9110871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N910AUCS2DOI4_CL5613584_QB9110871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N910AUCS2DOI4_CL5613584_QB9110871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ATT_N910AATT2DOI4_CL5613584_QB9110871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 N910AUCS2DOI5_N910AATT2DOI5_USA...

SM-N910C

  Android_4.4.4 Firmwares N910CXXU1ANIF_OJV1ANIE_4.4.4_Farsi_Arabic_Turkey AP_N910CXXU1ANIF_CL2815425_QB2396281_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_N910CXXU1ANIF_CL2815425_QB2396281_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910CXXU1ANIF_1727209.tar.md5.rar CSC_OJV_N910COJV1ANIE_CL2802793_QB2388933_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910CXXU1ANJ4_OJV1ANIF_FARSI_ARABIC_TURKEY AP_N910CXXU1ANJ4_CL2815425_QB2579267_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910CXXU1ANJ4_CL2815425_QB2579267_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910CXXU1ANJ4_1750198.tar.md5.rar CSC_OJV_N910COJV1ANIF_CL2808653_QB2480130_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910CXXU1ANJ8_OJV1ANJ8_FARSI_ARABIC_TURKEY AP_N910CXXU1ANJ8_CL2815425_QB2821491_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910CXXU1ANJ8_CL2815425_QB2821491_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910CXXU1ANJ4_1750198.tar.md5.rar CSC_OJV_N910COJV1ANJ8_CL3043412_QB2840646_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910CXXU1ANK5_OJV1ANK5_FARSI_ARABIC_TURKEY CSC_OJV_N910COJV1ANL1_CL3317515_QB3220842_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar AP_N910CXXU1ANK5_CL3317155_QB3049715_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CSC_OJV_N910COJV1ANK5_CL3317515_QB3050638_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910CXXU1ANK5_1799440.tar.md5.rar BL_N910CXXU1ANK5_CL3317155_QB3049715_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910CXXU1AOA2_OJV1AOA2_ANDROID_4.4.4_FARSI_ARABIC_TURKEY AP_N910CXXU1AOA2_CL4020834_QB3857759_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910CXXU1AOA2_CL4020834_QB3857759_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910CXXU1ANL3_1827461.tar.md5.rar CSC_OJV_N910COJV1AOA2_CL3969712_QB3788602_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910CXXU1AOB1_OJV1AOB1_ANDROID_4.4.4_FARSI_ARABIC_TURKEY AP_N910CXXU1AOB1_CL42257883_QB4006080_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910CXXU1AOB1_CL42257883_QB4006080_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910CXXU1ANL3_CL42257883.tar.md5.rar CSC_OJV_N910COJV1AOB1_CL42257883_QB3956485_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar Android_5.0.2...

SM-N910F

  Factory_SW COMBINATION_OXA_FA44_N910FXXU1AOH1_OXA_3357306_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar N910FXXS1CPC1_N910FOXA1COJ3_Russia Android 5.1.1_4File Firmware AP_N910FXXS1CPC1_CL5932638_QB8797772_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar CP_N910FXXS1COK1_CL5932638_QB7037054_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar CP_N910FXXS1COK1_CL5932638_QB7037054_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar CSC_OXA_N910FOXA1COJ3_CL5932638_QB6658698_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar N910FXXS1DPH6_N910FVFR1DPF1_Vodafone...

SM-N910H

  N910HXXS2DPG1_N910HOXE2DPE1_Russia Android 6.0.1_4File Firmware AP_N910HXXS2DPG1_CL7633655_QB10210684_REV00_user_low_ship.tar.rar BL_N910HXXS2DPG1_CL7633655_QB10210684_REV00_user_low_ship.tar.rar CP_N910HXXU1DPC1_2085587.tar.rar CSC_OXE_N910HOXE2DPE1_CL7633655_QB9472535_REV00_user_low_ship.tar.rar N910HXXU1ANIF_OJV1ANJ1_4.4.4_Farsi_Arabic_Turkey AP_N910HXXU1ANIF_CL2815469_QB2396298_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910HXXU1ANIF_CL2815469_QB2396298_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910HXXU1ANIF_1727235.tar.md5.rar CSC_OJV_N910HOJV1ANJ1_CL2873419_QB2518821_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910HXXU1ANJ4_OJV1ANJ3_FARSI_ARABIC_TURKEY AP_N910HXXU1ANJ4_CL2815469_QB2579258_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910HXXU1ANJ4_CL2815469_QB2579258_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910HXXU1ANJ4_1750198.tar.md5.rar CSC_OJV_N910HOJV1ANJ3_CL2959627_QB2580368_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910HXXU1ANK5_OJV1ANK5_FARSI_ARABIC_TURKEY AP_N910HXXU1ANK5_CL3317544_QB3049710_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910HXXU1ANK5_CL3317544_QB3049710_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910HXXU1ANK5_1799440.tar.md5.rar CSC_OJV_N910HOJV1ANK5_CL3317515_QB3050664_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910HXXU1AOB1_OJV1ANL2_ANDROID_4.4.4_FARSI_ARABIC_TURKEY AP_N910HXXU1AOB1_CL4158122_QB4014332_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910HXXU1AOB1_CL4158122_QB4014332_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910HXXU1ANL3_1827461.tar.md5.rar CSC_OJV_N910HOJV1ANL2_CL3317515_QB3221155_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910HXXU1BOE1_OJV1BOE1_ANDROID_5.0.1_FARSI_ARABIC_TURKEY AP_N910HXXU1BOE1_CL4805314_QB4851516_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910HXXU1BOE1_CL4805314_QB4851516_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910HXXU1BOE1_1898482.tar.md5.rar CSC_OJV_N910HOJV1BOE1_CL4787687_QB4851613_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910HXXU1COH4_N910HOJV1COH2_Farsi...

SM-N910P

  N910P – Galaxy Note 4 LTE Firmware N910PVPS4COK1_N910PSPT4COK1_USA Sprint Android 5.1.1 ALL_SPT_N910PVPS4COK1_N910PSPT4COK1_CL5432499_QB7136387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5.zip N910PVPS4DPD1_N910PSPT4DPD1_USA Sprint...

SM-N910T

  N910T – Galaxy Note 4 Firmware N910TUVS2EPG2_N910TTMB2EPG2_USA T-Mobile Android 6.0.1_4File Firmware AP_N910TUVS2EPG2_CL7804088_QB10289841_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar BL_N910TUVS2EPG2_CL7804088_QB10289841_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar CP_N910TUVS2EPG2_CL7804088_QB10289841_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar CSC_TMB_N910TTMB2EPG2_CL7804088_QB10289841_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar N910TUVU1COD6_N910TTMB1COD6_USA...

SM-N910T3

  N910T3 – SM-N910T3 Galaxy Note 4 T-Mobile Firmware Factory Firmware COMBINATION_TMB_FA44_N910T3UVS2EPG2_TMB2EPG2_5236631_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar COMBINATION_TMB_FA44_N910T3UVU1AOF2_TMB1AOF2_5236631_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5.rar N910T3UVS2EPG2_N910T3TMB2EPG2_USA...

SM-N910U

  N910U – Galaxy Note 4 Firmware N910UXXU1BOHB_N910UZZH1BOHB_HK ZZH Android 5.0.1 Full Flash Firmware AP_N910UXXU1BOHB_CL5704898_QB6143084_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar BL_N910UXXU1BOHB_CL5704898_QB6143084_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910UXXU1BOHB_CL5704898_QB6143084_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar CP_N910UXXU1BOHB_REV01_CL1903947_RP1_SIGNED.tar CSC_ZZH_N910UZZH1BOHB_CL5704898_QB6143084_REV00_user_low_ship.tar.md5.rar N910UXXU2COJ2_Android...

SM-N910V

  N910V – Galaxy Note 4 Firmware Factory_SW ( COMBINATION   COMBINATION_VZW_FA44_N910VVRU2APB1_VZW2APB1_2932719_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar N910VVRU2BOF1_N910VVZW2BOF1_USA Verizon Android 5.0.1 Full Flash Firmware ALL_VZW_N910VVRU2BOF1_N910VVZW2BOF1_CL5119222_QB5310125_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5.zip N910VVRU2BPA1_N910VVZW2BPA1_US...

SM-N915A

  N915A – Galaxy Note Edge Firmware N915AATT2BOC8_N915AATT2BOC8_USA AT&T Android 5.0.2 Full FLash Firmware AP_N915AUCU2BOC8_CL4376893_QB5832234_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5.rar BL_N915AUCU2BOC8_CL4376893_QB5832234_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5.rar CP_N915AUCU2BOC8_CL4376893_QB5832234_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5.rar CSC_ATT_N915AATT2BOC8_CL4376893_QB5832234_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5.rar N915AUCS2COI4_N915AATT2COI4_USA...