RSS Reset

Oppo R7 plus

Phiên bản:
R7plusfEX_11_160612
Dung lượng:
1.3G
Ngày phát hành:
2016-07-07
1. Nâng cáo tính ổn định của hệ thống.
2. Thêm chức năng quét virus.
3. Giải quyết vấn đề báo thức không reo.
4. Tối ưu hóa tốc độ phản hồi liên hệ khi thao tác nhanh trên bàn phím điện thoại.
  1. R7Plusm_11_A.22_160120.rar
  2. R7plusfEX_11_OTA_009_all_201509161600.zip
  3. R7plusfEX_11_OTA_010_all_201510211130.zip
  4. R7plusfEX_11_OTA_011_all_201511111621.zip
  5. R7plusfEX_11_OTA_012_all_201512251816.zip
  6. R7plusfEX_11_OTA_014_all_201602270946.zip
  7. R7plusfEX_11_OTA_015_all_201606120942.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment