RSS Reset

Oppo R1k

Phiên bản:
QCOM8928_11.A.12_INT_012_151030
Dung lượng:
752MB
Ngày phát hành:
2015-10-30
1.Thêm tính năng dọn dẹp buổi sáng.
2. Tối ưu hóa cơ chế bộ nhớ, nâng cao tốc độ phục hồi bộ nhớ.
  1. QCOM8928_11_A.06_INT_150105_OTA_006_all.zip
  2. QCOM8928_11_A.06_INT_150105_OTA_006_all_2.zip
  3. QCOM8928_11_A.10_INT_150322_OTA_010_all.zip
  4. QCOM8928_11_A.11_INT_150722_OTA_011_all.zip
  5. QCOM8928_11_A.12_INT_151030_OTA_012_all.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment