RSS Reset

Oppo Neo 7 – A33w

Phiên bản:
A33wEX_11_160617
Dung lượng:
958MB
Ngày phát hành:
2016-07-12
1. Thêm vào bàn phím TouchPal.
2. Nâng cấp tính năng Quét virus.
3. Tối ưu hóa hiển thị và lưu trữ APN.
4. Giải quyết vấn đề máy bị buộc dừng khi phát video định dạng mkv.
5. Giải quyết vấn đề hình ảnh lưu từ ứng dụng bên thứ 3 không thể hiển thị trực tiếp tại thư viện.
6. Tối ưu hóa tính tương thích và tính ổn định của camera.
  1. A33wEX_11_OTA_003_all_20151030.zip
  2. A33wEX_11_OTA_005_all_201511260937.zip
  3. A33wEX_11_OTA_006_all_201512102214.zip
  4. A33wEX_11_OTA_007_all_201512232222.zip
  5. A33wEX_11_OTA_008_all_201601080955.zip
  6. A33wEX_11_OTA_010_all_201601151659.zip
  7. A33wEX_11_OTA_011_all_201603081912.zip
  8. A33wEX_11_OTA_012_all_201603261401.zip
  9. A33wEX_11_OTA_014_all_201606171034.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment