RSS Reset

Oppo Mirror 5 – A51w

Phiên bản:
A51wEX_11_160614
Dung lượng:
1.1G
Ngày phát hành:
2016-07-01
1. Tối ưu hóa tốc độ phản hồi liên hệ khi thao tác nhanh trên bàn phím điện thoại.
2. Giải quyết vấn đề báo thức không reo.
3. Tối ưu hóa vấn đề hao pin trong một số trường hợp đặc biệt, nâng cao thời gian sử dụng pin.
4. Tối ưu hóa tính tương thích mạng ở một số khu vực. Giải quyết vấn đề một số trường hợp không thể sử dụng mạng.
5. Giải quyết vấn đề lưu ảnh nhận được từ Whatsapp và một số ứng dụng thứ 3 khác, không xem được ảnh.
  1. Mirror5EX_11_OTA_005_all_201507311304.zip
  2. Mirror5EX_11_OTA_009_all_201510201819.zip
  3. Mirror5EX_11_OTA_010_all_201511111346.zip
  4. Mirror5EX_11_OTA_011_all_201512101105.zip
  5. Mirror5EX_11_OTA_014_all_201604011005.zip
  6. Mirror5EX_11_OTA_015_all_201606141402.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment