RSS Reset

Oppo Mirror 3

Phiên bản:
Mirror3EX_11.A.10_INT_010_150828
Dung lượng:
971MB
Ngày phát hành:
2015-10-10
1. Tương thích gậy Selfie, nâng cao trải nghiệm của người dùng.
2. Thêm nút/tắt mở chức năng chụp ảnh nhanh trong cài đặt máy ảnh.
3. Giải quyết vấn đề lỗi khi copy/dán một số biểu tượng trong ứng dụng Line.
4. Giải quyết vấn đề khi bảo mật ứng dụng BBM, xuất hiện tình trạng bất thường khi xem tin nhắn BBM trên thanh thông báo.
  1. Mirror3EX_11.A.03_OTA_INT_003_all_150121.zip
  2. Mirror3EX_11.A.07_OTA_INT_007_all_150324.zip
  3. Mirror3EX_11.A.09_OTA_INT_009_all_150505.zip
  4. Mirror3EX_11.A.10_OTA_INT_010_all_150828.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment