RSS Reset

Oppo Joy 3 (4G – 16G) – A11w

Phiên bản:
A11wEX_11.A.11_INT_011_160423 ( Dùng chung cho bộ nhớ 4GB &16GB)
Dung lượng:
892MB
Ngày phát hành:
2016-04-27
1. Thêm chức năng quét virus.
2. Nâng cap tỷ lệ thành công của tính năng chạm 2 lần mở sáng màn hình.
3. Giải quyết vấn đề phát ra âm thanh khi chạm vào màn hình dù máy ở chế độ rung hoặc im lặng.
  1. A11wEX_11.A.03_OTA_INT_003_all_150701.zip
  2. A11wEX_11.A.04_OTA_INT_004_all_150722.zip
  3. A11wEX_11.A.06_OTA_INT_006_all_151022.zip
  4. A11wEX_11.A.07_OTA_INT_007_all_151214.zip
  5. A11wEX_11.A.10_OTA_INT_010_all_160409.zip
  6. A11wEX_11.A.11_OTA_INT_011_all_160423.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment