RSS Reset

Oppo F1

Phiên bản:
F1wEX_11_160622
Dung lượng:
1.3G
Ngày phát hành:
2016-07-04
1. Tối ưu hóa chất lượng cuộc gọi.
2. Tối ưu hóa vấn đề hao pin,nâng cao tính ổn định của hệ thống.
  1. F1EX_11_OTA_002_all_201601170010.zip
  2. F1EX_11_OTA_005_all_201601281753.zip
  3. F1EX_11_OTA_007_all_201602261100.zip
  4. F1EX_11_OTA_009_all_201603221513.zip
  5. F1EX_11_OTA_010_all_201605070210.zip
  6. F1EX_11_OTA_889_all_201605261812.zip
  7. F1EX_11_OTA_891_all_201606221750.zip
DOWNLOAD FREE FSHARE LINK
Dịch vụ sửa chữa

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment