RSS Reset

Oppo F1 Plus X9009

Phiên bản:
X9009EX-11_A19_160711
Dung lượng:
1.3G
Ngày phát hành:
2016-07-23
1. Giải quyết vấn đề chạm xem tin nhắn mới trên thanh trạng thái không phản hồi
2. Giải quyết vấn đề phương thức nhập Go , khi sử dụng một thời gian tự động trở về phương thức nhập mặc định.
3. Nâng cao tính năng mạng, giải quyết vấn đề một số khu vực lên mạng chậm.
X9009EX_11_OTA_013_all_201604131943.zip
X9009EX_11_OTA_014_all_201604211553.zip
X9009EX_11_OTA_016_all_201605121835.zip
X9009EX_11_OTA_017_all_201605290913.zip
X9009EX_11_OTA_018_all_201606201753.zip
X9009EX_11_OTA_019_all_201607111525.zip
DOWNLOAD FSHARE LINK
http://suadt.com/index.php?threads/rom-stock-oppo-f1-plus-x9009.15139.html

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment