RSS Reset
1

Oppo Mirror 3

Phiên bản: Mirror3EX_11.A.10_INT_010_150828 Dung lượng: 971MB Ngày phát hành: 2015-10-10 1. Tương thích gậy Selfie, nâng cao trải nghiệm của người dùng. 2. Thêm nút/tắt mở chức năng chụp ảnh nhanh trong...
22

Oppo R1k

Phiên bản: QCOM8928_11.A.12_INT_012_151030 Dung lượng: 752MB Ngày phát hành: 2015-10-30 1.Thêm tính năng dọn dẹp buổi sáng. 2. Tối ưu hóa cơ chế bộ nhớ, nâng cao tốc độ phục hồi bộ nhớ. QCOM8928_11_A.06_INT_150105_OTA_006_all.zip QCOM8928_11_A.06_INT_150105_OTA_006_all_2.zip QCOM8928_11_A.10_INT_150322_OTA_010_all.zip QCOM8928_11_A.11_INT_150722_OTA_011_all.zip QCOM8928_11_A.12_INT_151030_OTA_012_all.zip
22

Oppo Neo 5 – 1201 (8GB – 16GB)

Phiên bản: 1201EX_11.A.14_160427 Dung lượng: 971MB Ngày phát hành: 2016-05-14 1. Thêm chức năng quét virus. 2. Giải quyết vấn đề hiển thị biểu tượng trong danh bạ WhatsApp. Phiên bản: 1201EX_A_11_160127 Dung...
22

Oppo Joy Plus – R1011

  Phiên bản: R1011EX_11.A.09_INT_009_160416 Dung lượng: 850MB Ngày phát hành: 2016-05-09 1. Nâng cao tính ổn định của hệ thống. 2. Thêm chức năng quét virus. R1011EX_11_A.02_OTA_INT_002_all_150408_logo_2.zip R1011EX_11_A.04_OTA_INT_004_all_150424.zip R1011EX_11_A.06_OTA_INT_006_all_150718.zip R1011EX_11_A.07_OTA_INT_007_all_150918_logo.zip R1011EX_11_A.08_OTA_INT_008_all_160112.zip R1011EX_11_A.09_OTA_INT_009_all_160416_logo.zip
22

Oppo Joy 3 (4G – 16G) – A11w

Phiên bản: A11wEX_11.A.11_INT_011_160423 ( Dùng chung cho bộ nhớ 4GB &16GB) Dung lượng: 892MB Ngày phát hành: 2016-04-27 1. Thêm chức năng quét virus. 2. Nâng cap tỷ lệ thành công của tính năng chạm 2 lần...
22

Oppo Mirror 5 – A51w

Phiên bản: A51wEX_11_160614 Dung lượng: 1.1G Ngày phát hành: 2016-07-01 1. Tối ưu hóa tốc độ phản hồi liên hệ khi thao tác nhanh trên bàn phím điện thoại. 2. Giải quyết vấn đề báo thức không reo. 3....
22

Oppo R7 Lite

Phiên bản: R7kfEX_11_160623 Dung lượng: 1.3G Ngày phát hành: 2016-07-20 1. Tối ưu hóa tốc độ phản hồi liên hệ khi thao tác nhanh trên bàn phím điện thoại. 2. Giải quyết vấn đề báo thức không reo. 3....
22

Oppo R7 plus

Phiên bản: R7plusfEX_11_160612 Dung lượng: 1.3G Ngày phát hành: 2016-07-07 1. Nâng cáo tính ổn định của hệ thống. 2. Thêm chức năng quét virus. 3. Giải quyết vấn đề báo thức không reo. 4. Tối ưu...
22

Oppo Neo 7 – A33w

Phiên bản: A33wEX_11_160617 Dung lượng: 958MB Ngày phát hành: 2016-07-12 1. Thêm vào bàn phím TouchPal. 2. Nâng cấp tính năng Quét virus. 3. Tối ưu hóa hiển thị và lưu trữ APN. 4. Giải quyết vấn đề máy...
22

OPPO R7s

Phiên bản: R7sfEX_11_160421 Dung lượng: 1,3G Ngày phát hành: 2016-05-13 1.Thêm chức năng quét virus. 2.Giải quyết vấn đề dữ liệu thời tiết hiển thị bất thường ở một số thành phố. 3. Giải quyết...